WZORY KOMUNIKACYJNE

Istnieją również inne powody, dla których druk transformował wzory komunikowania w okresie wczesnej nowożytności w Europie. Druk zapoczątkował produkcję periodyków, które zamieszczały sprawozdania z bieżących wydarzeń oraz informacje polityczne i gospodarcze. Jednak już przed wynalezieniem druku w Europie ukształtowały się sieci komunikacyjne. Można wymienić co najmniej cztery z nich. Po pierwsze, szeroką sieć komunikacyjną ustanowił i kontrolował Kościół katolicki. Pozwalało to papieżowi w Rzymie utrzymywać kontakt z klerem i elitami politycznymi rozproszonymi po luźno z sobą połączonych częściach „królestwa” chrześcijańskiego. Po drugie, osobne sieci komunikacji tworzyły władze polityczne państw i księstw sieci te działały zarówno wewnątrz państw, ułatwiając administrowanie nimi i obronę, jak i między państwami, co stanowiło pewną formę dyplomacji międzynarodowej. Trzeci typ sieci związany był z ekspansją działalności gospodarczej. W miarę tego jak wzrastała produkcja i obroty handlu, kształtowały się coraz to nowsze kanały komunikowania między społecznością przed­siębiorców a głównymi ośrodkami handlowymi. Przedsiębiorstwa ko­mercyjne i banki – takiejaknp.rodzinyFuggerówwAugsburgui wielkie domy kupieckie Florencji – zbudowały szeroką sieć komunikacyjną i oferowały swoim klientom informacje na zasadach komercyjnych. W końcu informacja przedostawała się również do miast i wiosek przez sieć kupców, handlarzy i przedsiębiorców przemieszczających się jak bajarze i wędrowni śpiewacy. Ludność zbierająca się na targach czy w tawernach wokół kupców i podróżników pozyskiwała od nich wiadomości o odległych miejscach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.