Archive for the Media i nowoczesność Category

WKŁAD W ŻYCIE SPOŁECZNE

Niektóre z wpływów rozwoju środków komuni­kowania, a szczególnie telewizji, która wniosła bardzo ważny wkład w życie społeczne i polityczne. Przekazując ludziom obrazy lub informa­cje o wydarzeniach, jakie dzieją się w odległych od nich miejscach, media mają możliwość pobudzania lub intensyfikowania działań zbiorowych, których kontrolowanie za pomocą ustanowionych mechanizmów władzy może być trudne. Wydaje się prawdopodobne, że koncentracja działań na ulicach w Lipsku, Berlinie, Pradze, Timięoarze, Bukareszcie i w innych miejscach Europy Wschodniej była, w pewnym stopniu, akcją stymulo­waną przez działalność osób oddalonych od tych miejsc, których cele, aspiracje, sukcesy i porażki zostały wyrażone przez media. Ponadto, bio­rąc pod uwagę możliwości nowoczesnych środków elektronicznych i transmisji satelitarnych, obraz może być przekazywany na bardzo duże odległości z bardzo niewielkim opóźnieniem czasowym. Osoby w Bukare­szcie dowiadywały się o wydarzeniach w Timięoarze bardzo szybko lub nawet szybciej niż jej mieszkańcy, a rozwój wydarzeń w Rumunii mniej więcej równolegle obserwowano na całym świecie. Stąd akcje i reakcje sty­mulowane przez media mogą być blisko powiązane w czasie, lecz przes­trzennie odległe; dlatego łańcuch wydarzeń, które przenikają przez grani­ce państw i narodów, składa się w całość i szybko wymyka spod kontroli.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

KLUCZOWA ROLA KONTROLI

Zjawisko skoncentrowanych działań naświetla fakt, że media nie opisują po prostu wydarzeń dziejących się w świecie społecznym, które bez ich udziału potoczyłyby się mniej więcej podobnie, a raczej aktywnie uczestniczą w tworzeniu świata społecznego. Udostępniając społeczeńst­wu rozrzuconemu w przestrzeni wydarzenia, obrazy i informacje, media kształtują i wpływają na bieg wydarzeń, a w rzeczywistości tworzą wydarzenia, które nigdy nie nastąpiłyby bez ich udziału. Ponadto osoby uwikłane w te wydarzenia mogą być całkiem świadome twórczej roli mediów w tym względzie. Wiedzą one, że słowa wypowiedziane w radiu lub w telewizji będą słyszane przez tysiące lub miliony osób, które mogą wspólnie reagować na to, co usłyszały. Wiedzą również, że oglądając telewizję lub słuchając radia, mogą się dowiedzieć czegoś o wydarzeniach z odległych miejsc i mogą wykorzystać te informacje do kierowania swoimi zachowaniami. Wiedzą, że w kontroli biegu wydarzeń i informacji media pełnią kluczową rolę.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.